1990-92
* * * (cóż)

cóż

bardziej pięknego

i pełnego wiary

niż

nasz

grzech

miłości

 

marzec, 1992