Kajaki
spływ 2004 – ROSPUDA

30 lipca – 8 sierpnia 2004  – ROSPUDA – Supienie – Augustów