Zagranica
18-26 sierpnia 2007 – Ondavska vrchovina

18-26 sierpnia 2007 – Ondavska vrchovina – Zyndranowa – Svidnik – Bardejov – Cigelka