Kajaki
spływ 2010 – SOKOŁDA – SUPRAŚL

14-22 sierpnia 2010   SOKOŁDA I SUPRAŚL (Straż – Dzibice)