29 Tatry Wysokie i Choczańskie
29 Tatry Wysokie i Choczańskie