37 Tatry Wysokie i Choczańskie
37 Tatry Wysokie i Choczańskie