57 Tatry Wysokie i Choczańskie
57 Tatry Wysokie i Choczańskie