65 Tatry Wysokie i Choczańskie
65 Tatry Wysokie i Choczańskie