72 Tatry Wysokie i Choczańskie
72 Tatry Wysokie i Choczańskie