78 Tatry Wysokie i Choczańskie
78 Tatry Wysokie i Choczańskie