po 1992
chodź schowaj się

chodź

schowaj się we mnie

przed światem

otulę cię łagodnie

zaśniesz

spokojnym

oddechem

 

czerwiec 1994 r.