po 1992
pół roku

pół roku

radosnego

spokoju

najcieplejsza zima

mego życia

 

czerwiec 1994 r.