Kajaki
spływ 2019 – BOBRZA – CZARNA NIDA – NIDA

21-22 września 2019 – SPŁYW KAJAKOWY – BOBRZA – CZARNA NIDA – NIDA