test

KOLĘDA                     
Prezentacja członków Młodzieżowego Klubu Turys
24 września 2019 – Górny Śląsk – G
17 września 2019 – Górny Śląsk – G
20 sierpnia 2019 – Górny Śląsk – Gl
13 sierpnia 2019 – Górny Śląsk – Gl
6 sierpnia 2019 – Górny Śląsk – Gli
23 lipca 2019 – Górny Śląsk – Gliwi
16 lipca 2019 – Górny Śląsk – Gliwi
6-14 lipca 2019 – Wielkopolska, Pomorze R
2 lipca 2019 – Górny Śląsk – Gliwic
25 czerwca 2019 – Górny Śląsk – Gli