test
6-14 lipca 2019 – Wielkopolska, Pomorze R
2 lipca 2019 – Górny Śląsk – Gliwic
25 czerwca 2019 – Górny Śląsk – Gli
20-23 czerwca 2019 – Śląsk Dolny i Górny
18 czerwca 2019 – Górny Śląsk – Gl
11 czerwca 2019 – Górny Śląsk – Gli
4 czerwca 2019 – Górny Śląsk – Gliw
21 maja 2019 – Górny Śląsk – Gliwic
7 maja 2019 – Górny Śląsk – Gliwice
23 kwietnia 2019 – Górny Śląsk – Gl
16 kwietnia 2019 – Górny Śląsk – Gl
9 kwietnia 2019 – Górny Śląsk – Gli